NASZ ZESPÓŁ

Naszą pasją jest dawanie wsparcia w konflikcie. Nie uczymy technik komunikacji ani narzędzi do przekonywania ludzi. Pokazujemy inną perspektywę patrzenia na drugiego człowieka.

Oto kilka zasad, którymi się kierujemy:

• Zakładamy dobrą wolę, nawet wtedy, kiedy nie widzimy sensu w działaniach lub słowach ludzi, zakładamy, że ich motywacja jest pozytywna.
• Skupiamy się na znajdowaniu rozwiązań, które sprawdzają się dla wszystkich (wygrany-wygrany).
• Wierzymy, że kiedy ludzie naprawdę się rozumieją, mogą razem łatwiej znaleźć rozwiązanie.
• Ufamy, że ludzie potrafią się zmieniać, natomiast nie lubią być zmieniani.


Magdalena Sendor – certyfikowana trenerka NVC, mediatorka, coach

 • od września 2014 roku certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy (PBP)/Nonviolent Communication (NVC) –CNVC
 • pracuje w różnych środowiskach
 • jej praca podlega superwizji

„Z wykształcenia jestem dziennikarką i kulturoznawczynią. Na studia te poszłam z ciekawości innych ludzi jak i upodobania do zadawania pytań, dociekań, szukania szerokich odpowiedzi.

Prowadząc szkolenia, mediacje czy coaching szukam wraz z moimi Klientami unikalnego poczucia bycia w harmonii z samym sobą i z innymi, w poczuciu autentyczności siebie jak i troski o innych. Pracuję zarówno z osobami indywidualnymi, jak i instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, jak i firmami.

Wiele mojej ciekawości i uwagi daję tematyce edukacji i pracy w poczuciu wolności i odpowiedzialności dzięki współpracy ze szkołami demokratycznymi jak i firmami, które szukają nowego stylu zarządzania (organizacje turkusowe czy samo-zarządzanie przez holakrację).

Pracuję w trzech językach: polski, francuski i angielski.”

Kontakt:
magdalena.sendor@strefaporozumienia.pl
698 68 41 51

Social network
„Doskonałość tkwi w samym procesie – a wszelkie życie wynika z wyboru. Nie jest rzeczą słuszną wtrącać się do cudzego wyboru, podważać go, a tym bardzie potępiać. Bądź jednak gotowy przyjść innym z pomocą, gdy nadejdzie chwila, że szukać będą nowego, innego, wyższego wyboru.” Neale D. Walsch

Magdalena Barańska – coach, facylitatorka, mediatorka

„Prowadzę sesje coachingowe, mediacje, szkolenia oraz facylituję kręgi naprawcze i spotkania, na których grupy podejmują decyzje.

Moją pasją jest wspieranie osób we wzajemnym zrozumieniu i szukaniu rozwiązań, które działają dla nich wszystkich przez uwspólnianie różnych perspektyw. Niestety w szkole nie ma takiego przedmiotu. Świadomie rozwijam tę umiejętność od 2008 roku, kiedy poznałam Porozumienie bez Przemocy. Współtworzę Strefę Porozumienia, gdzie oferujemy wsparcie dla osób w konflikcie i szkolenia. Od 4 lat organizuję międzynarodowe warsztaty we współpracy z BayNVC, a od dwóch lat współprowadzę je. Od 2017 współtworzę międzynarodową uczącą się społeczność Nonviolent Global Liberation, a w jej ramach – system rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji i przepływu zasobów.

Moje specjalności to:

 • Kręgi Naprawcze / Mediacje, czyli rozwiązywanie konfliktów w uważności, autentyczności i zaufaniu.
 • Convergent Facilitation, czyli grupowe podejmowanie przez uwspólnianie różnych perspektyw;
 • Money Pile / Gift Hubs, czyli dzielenie zasobów tak, by płynęły z miejsce, gdzie są dostępne do miejsc, gdzie są potrzebne.

Osoby, z którymi pracowałam mówiły mi, że umiem:

 • empatycznie słuchać i nazywać to, co najistotniejsze
 • widzieć racje wszystkich stron będących w konflikcie
 • wspierać w szukaniu rozwiązań, które działają dla wszystkich
 • pokazywać nowe możliwości i odmienne perspektywy
 • widzieć to, co łączy, a nie dzieli
 • budować atmosferę zaufania i bezpieczeństwa
 • precyzyjnie nazywać to, co najistotniejsze.

Pracuję w dwóch językach: polski i angielski.”

Kontakt:
magdalena.baranska@strefaporozumienia.pl
693 684 407