NASZ ZESPÓŁ

Naszą pasją jest dawanie wsparcia w konflikcie. Nie uczymy technik komunikacji ani narzędzi do przekonywania ludzi. Pokazujemy inną perspektywę patrzenia na drugiego człowieka.

Oto kilka zasad, którymi się kierujemy:

• Zakładamy dobrą wolę, nawet wtedy, kiedy nie widzimy sensu w działaniach lub słowach ludzi, zakładamy, że ich motywacja jest pozytywna.
• Skupiamy się na znajdowaniu rozwiązań, które sprawdzają się dla wszystkich (wygrany-wygrany).
• Wierzymy, że kiedy ludzie naprawdę się rozumieją, mogą razem łatwiej znaleźć rozwiązanie.
• Ufamy, że ludzie potrafią się zmieniać, natomiast nie lubią być zmieniani.

Social network
„Doskonałość tkwi w samym procesie – a wszelkie życie wynika z wyboru. Nie jest rzeczą słuszną wtrącać się do cudzego wyboru, podważać go, a tym bardzie potępiać. Bądź jednak gotowy przyjść innym z pomocą, gdy nadejdzie chwila, że szukać będą nowego, innego, wyższego wyboru.” Neale D. Walsch

Magdalena Sendor – certyfikowana trenerka NVC, mediatorka, coach

  • od września 2014 roku certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy (PBP)/Nonviolent Communication (NVC) –CNVC
  • ponad 2000 godzin szkoleniowych w różnych środowiskach

Z wykształcenia jestem dziennikarką i kulturoznawczynią. Na studia te poszłam z ciekawości innych ludzi jak i upodobania do zadawania pytań, dociekań, szukania szerokich odpowiedzi.

Prowadząc szkolenia, mediacje czy coaching szukam wraz z moimi Klientami unikalnego poczucia bycia w harmonii z samym sobą i z innymi, w poczuciu autentyczności siebie jak i troski o innych. Pracuję zarówno z osobami indywidualnymi, jak i instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, jak i firmami.

Wiele mojej ciekawości i uwagi daję tematyce edukacji i pracy w poczuciu wolności i odpowiedzialności dzięki współpracy ze szkołami demokratycznymi jak i firmami, które szukają nowego stylu zarządzania (organizacje turkusowe czy samo-zarządzanie przez holakrację).

Pracuję w trzech językach: polski, francuski i angielski.

Kontakt:
magdalena.sendor@strefaporozumienia.pl
698 68 41 51


Magdalena Barańska – coach, facylitatorka, mediatorka

Od zawsze marzy mi się świat, gdzie konflikty są traktowane jako naturalna część życia i rozwiązywane są z troską i szacunkiem. Nie uczyłam się tej umiejętności w szkole, choć przydałaby się mi na co dzień. Dopiero po ukończeniu studiów i zrobieniu doktoratu skupiłam się na rozwoju w tym kierunku. Ukończyłam roczne studium Porozumienia bez Przemocy, roczny program Zen Coachingu, School of the Impossible, szkolenie z Kręgów Naprawczych oraz wiele innych warsztatów. Ćwiczyłam i pracowałam  wykorzystując zdobyte umiejętności w różnych miejscach. Osoby, z którymi pracowałam mówiły mi, że umiem:

  • empatycznie słuchać i nazywać to, co najistotniejsze
  • widzieć racje wszystkich stron będących w konflikcie
  • wspierać w szukaniu rozwiązań, które działają dla wszystkich
  • pokazywać nowe możliwości i odmienne perspektywy
  • widzieć to, co łączy, a nie dzieli
  • budować atmosferę zaufania i bezpieczeństwa
  • precyzyjnie nazywać to, co najistotniejsze.

Pracuję w dwóch językach: polski i angielski.

Kontakt:
magdalena.baranska@strefaporozumienia.pl
693 684 407