Konsent w konflikcie – kręgi socjokratyczne – 20-21.04.2023 – Warszawa

Rozmowy w kręgu zmieniające konflikt we współpracę z socjokracją i NVC

To jedne z moich ulubionych warsztatów. Dają narzędzia i doświadczenie zajęcia się konfliktem w grupie – w ramach zespołu, klasy, rodziny z pomocą narzędzi wywodzących się z socjokracji i ze świadomością Porozumienia bez Przemocy (ang. NVC).


Dlaczego kręgi:

Od 2014 poznaję ideę i praktykę szkół demokratycznych, które wówczas już od dwóch lat tworzyły się w Polsce. W 2015 roku w czasie EUDECu, międzynarodowego zjazdu szkół demokratycznych, poznałam również holenderskie szkoły, które swoje funkcjonowanie opierają na metodzie socjokracji. W trakcie warsztatów i spotkań z osobami pracującymi lub uczącymi się w takich szkołach w Holandii zobaczyłam:

 • jak można w ramach grupy: zespołu, klasy, społeczności – podejmować naprawdę wspólnie decyzje z użyciem konsentu (ang. consent – wyrażenie przyzwolenia);
 • jak można zajmować się grupowymi konfliktami dotyczącymi całej lub części grupy

W tym czasie znałam już NVC, znałam narzędzia mediacji dwustronnej i grupowej, jednak w kręgach socjokratycznych, w ich prostocie i dynamice po prostu się zakochałam, tak jak w 2008 roku w NVC 🙂

W mojej pracy bazą jest Porozumienie bez Przemocy, które było moim pierwszym narzędziem rozwoju osobistego i pracy warsztatowej. Kręgi socjokratyczne, które Wam proponuję są bezpośrednio inspirowane podejściem socjokracji i zawierają też elementy PbP – jak większa uważność na emocje i oferowanie empatii stronom.

Od czasu poznania socjokracji przeprowadziłam wiele kręgów w różnych środowiskach – w zespołach korporacyjnych jak i firm MŚP oraz organizacji pozarządowych, w gronie nauczycielskim, w grupie rodziców oraz w klasach szkół podstawowych i licealnych, zarówno publicznych, prywatnych jak i demokratycznych.

W poszukiwaniu metod pracy w zespołach oraz efektywnych modeli zarządzania, sięgnęłam po szkolenie Magdy o rozwiązywaniu konfliktów w kręgach socjokratycznych. Budując zespoły w firmach, które chcą włączać pracowników w podejmowanie decyzji, rozwiązywać sytuacje trudne, budować lepsze wzajemne rozumienie i relacje – warto sięgnąć po kręgi. To dobre narzędzie do tego, by lepiej się usłyszeć, by włączyć naszą różnorodność i by wypracować rozwiązania, które nas zbliżą.
Bardzo polecam też tę przygodę rozwojową z Magdą Sendor – można doświadczyć zanurzenia w pracy opartej na zasadach partnerstwa, prawdziwego wzajemnego usłyszenia i ducha porozumienia bez przemocy. 

Ania Świrek

Dla kogo:

 • dla każdej osoby, która chce nauczyć się rozwiązywać grupowe konflikty w sposób efektywny i jednocześnie w poczucie kontaktu z innymi i odpowiedzialności za całość
 • dla kierowników, menedżerów, pracowników HR
 • dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych
 • dla rodziców

Do czego Cię zapraszam:

Zapraszam Cię do wzięcia udziału i bycia aktywnym czasie dwudniowych warsztatów, w ramach którego:

 • dowiesz się o podstawach socjokracji w kontekście rozwiązywania konfliktów grupowych
 • zrozumiesz czym jest sprzeciw i jak z nim pracować
 • doświadczysz czym jest konsent
 • weźmiesz udział w kręgu rozwiązywania konfliktów
 • będziesz mogła/mógł go współprowadzić

Korzyści z kręgów:

:: dają skupienie na teraźniejszości i szukaniu rozwiązania na przyszłość uwzględnieniem przeszłości
:: pozwalają na odejście od szukania winnego
:: obniżają lub niwelują poczucie bezradności i bezsilności dzięki zaproszeniu uczestniczek i uczestników do wspólnego wysłuchania się i szukania rozwiązania
:: dają poczucie sprawczości
:: przywracają harmonię i gotowość do widzenia siebie nawzajem, swoich ograniczeń jak i zalet
:: zdejmują odpowiedzialność z szefowej/przełożonego/nauczyciela/ dyrektorki/rodzica za rozwiązanie problemu
:: uczą komunikacji opartej na szacunku i empatii

Kto prowadzi:

Magdalena Sendor – certyfikowana trenerka NVC, coach, facylitatorka

„Lubię mieszkać w różnych miejscach, poznawać nowych ludzi jak i zajęcia. Z wykształcenia jestem kulturoznawczynią i dziennikarką. Wybrałam te studia, kierując się ciekawością dla życia innych ludzi i innych kultur oraz upodobaniem do zadawania pytań, słuchania i szukania szerokich odpowiedzi. Ta motywacja towarzyszy mi również dzisiaj w mojej obecnej działalności.

Chcąc wspierać każdego w najlepszy dla niego sposób, korzystam z różnych form. Prowadzę: warsztaty, treningi, mediacje indywidualne i grupowe, kręgi, facylitacje.

W swojej pracy spotykam się z wieloma ludźmi: z dziećmi, rodzicami, nauczycielami, menedżerami, pracownikami oraz seniorami. Od kilku lat z prawdziwą ciekawością i uwagą przyglądam się edukacji i pracy z perspektywy wolności i odpowiedzialności. Jest to możliwe dzięki współpracy ze szkołami demokratycznymi i firmami, które szukają nowego stylu zarządzania i wpisują się w nurt organizacji turkusowych.

Jestem autorką lub ko-autorką trzech książek: dla rodziców „Dogadać się z dzieckiem. Coaching. Empatia. Rodzicielstwo” (CoJaNaTo, 2013) oraz „Noś swoje dziecko” (Harmonia 2008) oraz dla nauczycieli „Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat. Scenariusze zajęć z Porozumienia bez Przemocy dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów”.

Obecnie mieszkam pod Warszawą. Odpoczywam tańcząc, chodząc po górach lub grając na pianinie. Entuzjazmu i odwagi uczę się od swoich dzieci. Najbardziej na świecie lubię zaczynać nowe wyzwania.”

Data:
20-21.04.2023

Godzina:
9:30 – 16:00

Gdzie:
Warszawa

Kilka słów o socjokracji

Przesłanie socjokracji można zawrzeć w zdaniu: wiedza wynikła ze współpracy jest cenniejsza niż wiedza najbardziej doświadczonej acz pojedynczej osoby. Twórcą współczesnego modelu jest holenderski inżynier Gerard Endenbourg, który rozwija ją od 1970 r.

Siłą socjokracji jest efektywna współpraca przez współdecydowanie w drodze zbierania konsentu, przyzwolenia (ang. consent) na dane rozwiązanie czy propozycję od każdego uczestnika kręgu. Socjokracja wyraźnie oddziela zgodę od kompromisu. Ważne jest bowiem, aby wszyscy współpracujący nad danym tematem, projektem, rozwiązywaniem sporu uznali, że jest to rozwiązanie wystarczająco dobre, aby podjąć decyzję i iść dalej oraz wystarczająco bezpieczne aby spróbować.

W tym modelu zapraszamy sprzeciw i dajemy mu wybrzmieć. Chcemy go zobaczyć, usłyszeć oraz włączyć. Sprzeciw jest traktowany jako prezent. Podejście to przyczynia się do zwiększanie zaangażowania, poczucia bycia ważnym jak i sprawczym – każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie i zaproponować rozwiązanie. To niesamowicie istotne w kształtowaniu postawy odpowiedzialności i szacunku u dzieci i młodzieży.

Wkład finansowy

jak podjąć decyzję

Warsztaty oferuję z użyciem skali od 660 zł do 1050 zł aby wesprzeć większą sprawiedliwość finansową oraz w oparciu o ideę ekonomii daru, aby zwiększać swoją i waszą świadomość, że o pieniądzach możemy rozmawiać w oparciu o potrzeby.

O podejściu do pieniędzy w Strefie Porozumienia możesz przeczytać tutaj.

Cena zrównoważony rozwój 1050 zł
pokrywa koszty przygotowania warsztatów, opłaca czas nie-pracy czyli moją regenerację oraz dokłada się do pieniędzy, które wydaję na mój rozwój (szkolenia, superwizje)

Cena równowaga praca-odpoczynek: 860 zł
pokrywa koszty przygotowania warsztatów, opłaca czas nie-pracy czyli moją regenerację

Cena zapraszająca: 660 zł
pokrywa koszty przygotowania warsztatów

Jeśli potrzebujesz łatwości wpłać cenę standardową, którą – jeśli nie kierowałabym się ideą ekonomii daru – ustaliłabym na 760 zł.

Grupa ruszy przy minimum 10 osobach i uzbieranej kwocie 7600 zł, sumy, która pokrywa bazowe koszty przygotowania i prowadzenie warsztatów.

Jeśli masz wątpliwości lub pytania dotyczące wniesienia wkładu finansowego, porozmawiaj ze mną. Rozmowy te są okazję do poznania się, nawiązania kontaktu i znalezienia kreatywnych sposobów na zaspokojenie potrzeb każdego z nas.

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FB I POLUB GO,
ABY WIĘCEJ OSÓB MOGŁO SIĘ O NIM DOWIEDZIEĆ.