Kręgi Naprawcze – 2020 – Warszawa

 • jak pomóc sobie i innym przejść przez konflikt
 • jak zachować kontakt ze sobą i nie dać się porwać emocjom w konflikcie
 • jak zmienić postrzeganie winy i kary i patrzeć przez pryzmat potrzeb
 • jak zaopiekować się każdą stroną konfliktu

W trakcie warsztatów:

 • przećwiczysz korzystanie z narzędzi NVC w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
 • nabędziesz doświadczenie wzmacniające empatyczny kontakt w życiu prywatnym i zawodowym,
 • masz szansę zintegrować wiedzę o NVC z działaniem,
 • poznasz genezę i założenia Kręgów Naprawczych,
 • przećwiczysz poszczególne elementy procesu,
 • dowiesz się jak systemowe podejście do rozwiązywania konfliktów może ułatwić przechodzenie przez nie.

Czym są Kręgi Naprawcze?

 • sposób na rozwiązywanie sytuacji spornych, konfliktowych w grupie,
 • strukturyzowana rozmowa na trudny temat,
 • skupienie się na potrzebach całej społeczności,
 • odejście od tradycyjnego postrzegania konfliktu na rzecz sprawiedliwości naprawczej,

Kręgi Naprawcze są metodą, która pozwoli Ci wspierać innych w rozwiązywaniu konfliktów w szacunku i wzajemnym zrozumieniu, uwzględniając przy tym perspektywę społeczności, w której się dzieje. Nieporozumienie bardzo rzadko dotyczy tylko dwóch osób, bo pośrednio lub bezpośrednio ma też wpływ na innych dokoła – dzieje się w grupie ludzi (zespole, organizacji, społeczności, rodzinie) i wpływa na nią. Kręgi Naprawcze zapraszają tę grupę do aktywnego udziału w procesie naprawy danej sytuacji.

Kręgi Naprawcze są procesem facylitacji konfliktów grupowych, w których zaangażowane osoby są gotowe usiąść do szczerej rozmowy i poszukać rozwiązań, które działają dla wszystkich.

Konflikt jest czymś nieuniknionym w relacjach, społecznościach i organizacjach. Kojarzy nam się na tyle nieprzyjemnie, że często staramy się go unikać. Równocześnie, bardzo zaogniony konflikt może na tyle nadszarpnąć relacje, że trudno potem je odbudować. Dlatego umiejętność wspierania innych w rozwiązywaniu konfliktów jest tak istotna.

Poznasz narzędzia, które będą przydatne nie tylko podczas konfliktów:

 • słuchanie znaczenia,
 • opiekowanie się sobą w sytuacjach konfliktowych,
 • skupienie na potrzebach wszystkich stron konfliktu,
 • proces dialogowy,
 • uzgadnianie konkretnych rozwiązań, które działają dla wszystkich.

Dla kogo Kręgi Naprawcze?

 • facylitatorów
 • menadżerów
 • działaczy, polityków i organizacji działających na rzecz dialogu i porozumienia
 • nauczycieli i rodziców, którzy chcą elementy struktury wykorzystywać w pracy z dziećmi
 • dla osób chcących nabyć umiejętności i poczuć się pewnie w sytuacji konfliktu

Niektóre konflikty rozwijają się powoli, zostawiając czas, żeby poprosić o zewnętrzne wsparcie. Inne wydarzają się niespodziewanie – i to właśnie wtedy posiadanie powyższych umiejętności wspierania osób w konflikcie jest szczególnie przydatne – szybkie zajęcie się sytuacją konfliktową, bardzo często zapobiega jej eskalacji i dalszym konsekwencjom.

O Trenerach

Warsztaty są prowadzone przez jednego lub dwójkę trenerów w zależności od liczby uczestników.

MAGDA BARAŃSKA

Prowadzę sesje coachingowe, mediacje, szkolenia oraz facylituję spotkania, na których grupy rozwiązują konflikty i podejmują decyzje. Niestety w szkole nie ma takiego przedmiotu. Świadomie rozwijam tę umiejętność od 2008 roku, kiedy poznałam Porozumienie bez Przemocy. Od 2012 roku współtworzę Strefę Porozumienia, gdzie oferujemy wsparcie dla osób w konflikcie. Od 2017 współtworzę międzynarodową uczącą się społeczność Nonviolent Global Liberation, a w jej ramach system rozwiązywania konfliktów.

Ukończyłam 7 dni warsztatów z Kręgów Naprawczych prowadzonych przez Tomasza Bagińskiego, Duke’a Duchscherera i Dominica Bartera. Od 2 lat prowadzę grupę ćwiczącą KN w Warszawie. Facylitowałam 5 kręgów w grupie ćwiczącej oraz 4 w warunkach rzeczywistych. Wielokrotnie brałam udział w rozmowach naprawczych bez udziału facylitatora. Prowadzę mediacje i grupowe procesy podejmowania decyzji wg Convergent Facilitation.

PIOTR LESZCZYŃSKI

Jako coach i manager wspieram zespoły w ciągłym doskonaleniu i osiąganiu wysokiej efektywności, przy jednoczesnym budowaniu relacji opartych na zaufaniu, szacunku i współodpowiedzialności, w których kultura feedbacku naprawdę istnieje. Prowadzę warsztaty z komunikacji i feedbacku, coaching zespołowy i indywidualny, mediacje, facylitację konfliktów, spotkań i procesów decyzyjnych. Prowadzę Kręgi Naprawcze i wspieram ich systemowe wdrażanie. Wiele lat działałem w organizacji Toastmasters. Współtworzę Fundację “Przestrzeń” szerząc edukację wolnościową i NVC. 

Ukończyłem 9 dni warsztatów z Kręgów Naprawczych prowadzonych przez Tomasza Bagińskiego i Duke’a Duchscherera, oraz asystowałem Tomaszowi Bagińskiemu podczas 6 dni warsztatowych. Od 2 lat prowadzę grupę ćwiczącą w Krakowie. Facylitowałem 15 kręgów w grupie ćwiczącej oraz 6 w warunkach rzeczywistych. 

Miejsce i czas

Domek Coachingowy, ul. Ilskiego 65, Warszawa-Rembertów

31.03-1.04.2020 w godz.: 9:30-17:00

Koszt uczestnictwa

Cena warsztatów to 790zł netto

Jeśli pieniądze stanowią jedyną przeszkodę, napisz do nas!

Zapisy

Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz oraz wpłacić 790zł na konto Fundacji Przestrzeń 59 1140 2004 0000 3902 7701 5631 z dopiskiem „Kręgi Naprawcze 31.03-1.04.2020 – Imię Nazwisko” w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

W razie pytań piszcie lub dzwońcie: warsztaty@przestrzen.org.pl, 693684407 (Magda).

Warsztaty są współorganizowane z Fundacja Przestrzeń oraz z NVC Lab.