Kręgi rozwiązywania konfliktów – 6-7.03.2021

Online lub Warszawa – do decyzji

Kręgi zmieniające konflikt w koleżeństwo z socjokracją

Zapraszam Was na warsztaty, które dotyczą rozwiązywanie grupowych konfliktów w ramach społeczności szkolnej z pomocą narzędzi wywodzących się socjokracji i ze świadomością Porozumienia bez Przemocy (ang. NVC).


Dlaczego kręgi:

Od 2014 poznaję ideę i praktykę szkół demokratycznych, które wówczas już od dwóch lat tworzyły się w Polsce. W 2015 roku w czasie EUDECu, międzynarodowego zjazdu szkół demokratycznych, poznałam również holenderskie szkoły, które swoje funkcjonowanie opierają na metodzie socjokracji. W trakcie warsztatów i spotkań z osobami pracującymi lub uczącymi się w takich szkołach w Holandii zobaczyłam:

  • jak można w ramach społeczności szkolnej – dzieci i dorośli – podejmować wspólnie decyzje na bazie konsentu (ang. consent – wyrażenie przyzwolenia, zgody);
  • jak można rozwiązywać grupowe konflikty dotyczące całej lub części społeczności
  • oraz jak dokonywać wyboru przedstawicieli przez selekcję.

W tym czasie znałam już NVC, znałam narzędzia mediacji dwustronnej i grupowej, jednak w kręgach socjokratycznych, w ich prostocie i dynamice po prostu się zakochałam, tak jak w 2008 roku w NVC 🙂

W mojej pracy bazą jest dla mnie Porozumienie bez Przemocy, które było moim pierwszym narzędziem rozwoju osobistego i pracy warsztatowej. Kręgi, które Wam proponuję są bezpośrednio inspirowane podejściem socjokracji i zawierają też elementy PbP – jak większa uważność na emocje i oferowanie empatii stronom.

Od czasu poznania socjokracji przeprowadziłam wiele kręgów w różnych środowiskach od szkół demokratycznych przez klasy lub grupy rodziców w szkołach publicznych czy prywatnych aż po zespoły w korporacjach.

Dla kogo:

  • dla każdej osoby, która chce nauczyć się rozwiązywać grupowe konflikty w sposób efektywny i jednocześnie w poczucie kontaktu z innymi i odpowiedzialności za całość
  • dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych
  • dla rodziców (jeśli masz zgodę, że będziemy najprawdopodobniej pracować na sytuacjach szkolnych)

Do czego Cię zapraszam:

Zapraszam Cię do wzięcia udziału i bycia aktywnym czasie dwudniowych warsztatów, w ramach którego dowiesz się:

  • o podstawach socjokracji w kontekście rozwiązywania konfliktów grupowych,
  • czym jest konsent
  • czym jest sprzeciw i jak z nim pracować
  • jak przebiega krąg rozwiązywania konfliktów; i doświadczysz bycia w kręgu jak i jego współprowadzenia.

Korzyści z kręgów:

:: dają skupienie na teraźniejszości i szukaniu rozwiązania
:: pozwalają na odejście od szukania winnego
:: zaangażowanym osobom dają poczucie sprawczości – poprzez zaproszenie dzieci do wspólnego wysłuchania się i szukania rozwiązania, obniżamy poczucie bezradności i bezsilności
:: przywracają harmonię i gotowość do widzenia siebie nawzajem, widzenia swoich ograniczeń jak i zalet
:: zdejmują odpowiedzialność z dorosłego za rozwiązanie problemu
:: uczą komunikacji opartej na szacunku i empatii

Kto prowadzi:

Magdalena Sendor – certyfikowana trenerka NVC, coach, facylitatorka

„Lubię mieszkać w różnych miejscach, poznawać nowych ludzi jak i zajęcia. Z wykształcenia jestem kulturoznawczynią i dziennikarką. Wybrałam te studia, kierując się ciekawością dla życia innych ludzi i innych kultur oraz upodobaniem do zadawania pytań, słuchania i szukania szerokich odpowiedzi. Ta motywacja towarzyszy mi również dzisiaj w mojej obecnej działalności.

Chcąc wspierać każdego w najlepszy dla niego sposób, korzystam z różnych form. Prowadzę: warsztaty, treningi, mediacje indywidualne i grupowe, kręgi, facylitacje.

W swojej pracy spotykam się z wieloma ludźmi: z dziećmi, rodzicami, nauczycielami, menedżerami, pracownikami oraz seniorami. Od kilku lat z prawdziwą ciekawością i uwagą przyglądam się edukacji i pracy z perspektywy wolności i odpowiedzialności. Jest to możliwe dzięki współpracy ze szkołami demokratycznymi i firmami, które szukają nowego stylu zarządzania i wpisują się w nurt organizacji turkusowych.

Jestem autorką lub ko-autorką trzech książek: dla rodziców „Dogadać się z dzieckiem. Coaching. Empatia. Rodzicielstwo” (CoJaNaTo, 2013) oraz „Noś swoje dziecko” (Harmonia 2008) oraz dla nauczycieli „Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat. Scenariusze zajęć z Porozumienia bez Przemocy dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów”.

Obecnie mieszkam pod Warszawą. Odpoczywam tańcząc, chodząc po górach lub grając na pianinie. Entuzjazmu i odwagi uczę się od swoich dzieci. Najbardziej na świecie lubię zaczynać nowe wyzwania.”

DATA

6-7.03.2021

GODZINY

I blok 9:30 – 11:00
II blok 11:15 – 12:45
obiad 12:45 – 13:30
III blok 13:30 – 15.00

Data:
6-7.03.2021

Godzina:
9:30 – 15:00

Gdzie:
Warszawa

Sala warsztatowa znajduje się w budynku Edukacji Przygodowej, ul. Husarii 16b, Warszawa – Wilanów

Kilka słów o socjokracji

Przesłanie socjokracji można zawrzeć w zdaniu: wiedza wynikła ze współpracy jest cenniejsza niż wiedza najbardziej doświadczonej acz pojedynczej osoby. Twórcą współczesnego modelu jest holenderski inżynier Gerard Endenbourg, który rozwija ją od 1970 r.

Siłą socjokracji jest efektywna współpraca przez współdecydowanie w drodze zbierania konsentu, przyzwolenia (ang. consent) na dane rozwiązanie czy propozycję od każdego uczestnika kręgu. Socjokracja wyraźnie oddziela zgodę od kompromisu. Ważne jest bowiem, aby wszyscy współpracujący nad danym tematem, projektem, rozwiązywaniem sporu uznali, że jest to rozwiązanie wystarczająco dobre, aby podjąć decyzję i iść dalej oraz wystarczająco bezpieczne aby spróbować.

W tym modelu zapraszamy sprzeciw i dajemy mu wybrzmieć. Chcemy go zobaczyć, usłyszeć oraz włączyć. Sprzeciw jest traktowany jako prezent. Podejście to przyczynia się do zwiększanie zaangażowania, poczucia bycia ważnym jak i sprawczym – każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie i zaproponować rozwiązanie. To niesamowicie istotne w kształtowaniu postawy odpowiedzialności i szacunku u dzieci i młodzieży.

Wkład finansowy

jak podjąć decyzję

Warsztaty oferuję z użyciem skali od 210 zł do 450 zł aby wesprzeć większą sprawiedliwość finansową oraz w oparciu o ideę ekonomii daru, aby zwiększać swoją i waszą świadomość, że o pieniądzach możemy rozmawiać w oparciu o potrzeby.

O podejściu do pieniędzy w Strefie Porozumienia możesz przeczytać tutaj.

Cena zrównoważony rozwój 450 zł
pokrywa koszty przygotowania warsztatu, opłaca czas nie-pracy czyli moją regenerację oraz dokłada się do pieniędzy, które wydaję na mój rozwój (szkolenia, superwizje)

Cena równowaga praca-odpoczynek: 350 zł
pokrywa koszty przygotowania warsztatu, opłaca czas nie-pracy czyli moją regenerację

Cena zapraszająca: 210 zł
pokrywa koszty przygotowania warsztatu

Jeśli potrzebujesz łatwości wpłać cenę standardową, którą – jeśli nie kierowałabym się ideą ekonomii daru – ustaliłabym na 300 zł.

Grupa ruszy przy minimum 8 osobach i uzbieranej kwocie 2100 zł, sumy, która pokrywa bazowe koszty przygotowania warsztatu.

Jeśli masz wątpliwości lub pytania dotyczące wniesienia wkładu finansowego, porozmawiaj ze mną. Rozmowy te są okazję do poznania się, nawiązania kontaktu i znalezienia kreatywnych sposobów na zaspokojenie potrzeb każdego z nas.

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FB I POLUB GO,
ABY WIĘCEJ OSÓB MOGŁO SIĘ O NIM DOWIEDZIEĆ.