Więcej empatii w biurze?

«Wprowadzanie NVC do świata biznesu wspiera systemową zmianę w świecie szybciej niż każdy inny mi znany sposób. Empatia sprawia, że udaje się nam złapać kontakt – uczłowiecza to miejsca pracy i transformuje świat.»*

Continue reading „Więcej empatii w biurze?”

Reklamy

Co dzieje się w mediacji?

W pracy mediatora istotna jest uważność, brak pośpiechu i intuicja. Mediator własną mądrością i pokorą towarzyszy skłóconym w dojściu do porozumienia. Opisuje to dobrze poniższa metafora.

Continue reading „Co dzieje się w mediacji?”