Pieniądze – nowy paradygmat – 27-28.04.2023 – Warszawa

Większość naszego zachodniego świata oparta jest na kapitalistycznych założeniach – wartości, popytu, podaży i za tym idzie wycena, cena.
Cena za warsztaty – powinna dać zarobić prowadzącym i być możliwa dla twojej grupy docelowej.
Kieszonkowe – powinno uczyć dzieci zarządzania pieniędzmi i wpajać im dobre przekonania na temat pieniędzy.
Zarabianie u dziadków lub sąsiadów – powinno stwarzać możliwości i dawać dzieciom sprawczość.
Pieniądze definiują wartość osoby i jej miejsce w społeczeństwie, nie uwzględniając przy tym wpływu przywilejów.

Takie rozważania snułyśmy przy kawie my dwie trenerki NVC- Magdalena Sendor (strefaporozumienia.pl) i Emilia Kulpa-Nowak (emiliakulpanowak.pl).

A gdyby odwrócić świat?
Jak dzielić się pieniędzmi w oparciu o potrzeby? Jaka jest praktyka ekonomii daru?

Gdyby, wierząc w to, że NVC daje zupełnie nowy paradygmat dla funkcjonowania świata, pójść dalej i stworzyć nowy paradygmat dotyczący pieniędzy?
Może ekonomia daru jest odpowiedzią?
Może zwiększenie ilości wymian barterowych?
A może pieniądze mogłyby być wymiarem troski, a nie zasługiwania?

Ale gdzieś na końcu (albo początku?) mamy wątpliwości, czy to w ogóle jest możliwe.

Dlatego my: Emilia i Magdalena zaprosiłyśmy na warsztaty dwie osoby, które mają te inne doświadczenia i to tak mocne, że wywraca to nasz świat do góry nogami. Z ciekawością, otwartością i pełnym zadziwieniu szykujemy warsztaty oparte na nowym finansowym paradygmacie.

Zaproszone trenerki to Magdalena Barańska, która od 2017 współtworzy międzynarodową uczącą się społeczność Nonviolent Global Liberation, a w jej ramach system przepływu zasobów (wspólnota dzieli się zarobionymi przez jej członków pieniędzmi – według ich potrzeb) i Marta Kułaga, która tworzy Leance w formie otwartej organizacji, która w praktyce realizuje idee turkusu.

Poniższy tekst na temat warsztatów został napisany właśnie przez te dwie trenerki:


Czym jest ekonomia daru?

Ekonomia daru to dzielenie się zasobami we współzależności i partnerstwie. Ktoś oferuje coś z serca, a ktoś inny przyjmuje to z sercem. Ktoś mówi, czego potrzebuje, a ktoś inny chce odpowiedzieć na tę potrzebę w ramach swojej gotowości i możliwości. Zasoby płyną tam, gdzie są potrzebne, żeby czyjeś potrzeby zostały zaspokojone. 

W praktyce ekonomia daru stwarza wiele wyzwań, ponieważ pieniądze stanowią pewien rodzaj wymiany energetycznej oraz są postrzegane jako wyraz docenienia czyjeś pracy lub sposób na pokazanie jaką wartość coś dla nas przedstawia. Jednocześnie jest pewien praktyczny wymiar kosztowy – ile ktoś wydał lub poświęcił czasu, energii, aby coś zaoferować. Kiedy mamy zdecydować ile komu przekazać pojawia się wiele pytań: ile mogę dać, a ile chcę, jaka będzie reakcja odbiorcy. Ekonomia daru możliwa jest wtedy, gdy jesteśmy transparentni co do kosztów, wydatków i naszej sytuacji finansowej.

W trakcie warsztatów:

  • przyjrzymy się w jaki sposób dzielenie się zasobami jest zorganizowane w naszej kulturze oraz jakie mamy przekonania związane z pieniędzmi, zarabianiem i wartością
  • przedstawimy czym jest ekonomia daru oraz jakie ograniczenia i wyzwania się z nią wiążą
  • dowiesz się co jest potrzebne, żeby organizować projekty w duchu ekonomii daru
  • będziemy eksplorować jakimi krokami możliwe jest wprowadzenie ekonomii daru w Twoje życie, tak żeby Ci to służyło 
  • doświadczysz ekonomii daru z punktu widzenia uczestnika warsztatów

Dla kogo są te warsztaty?

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczyć się i doświadczać, jak działa ekonomia daru. Będziemy wspólnie eksplorować ten temat tak, żeby każdy z nas mógł zobaczyć, jakie działania chce podjąć w temacie przepływu zasobów. 

Praktyczne podejście do ekonomii daru przekłada się na wycenę swoich działań, wysokość kieszonkowego, wyraz troski o innych ludzi i na nasze potrzeby.

Te warsztaty są oczywiście zorganizowane w oparciu o ekonomię daru. 

Nasza filozofia dotycząca zasobów – przepływu pieniędzy i energii

Te warsztaty są oczywiście zorganizowane w oparciu o ekonomię daru. Naszym marzeniem jest świat, w którym zasoby płyną tam, gdzie są potrzebne. W naszym społeczeństwie bardzo często zasoby płyną tam, gdzie już są zgromadzone. Naszą intencją jest stworzenie takiego środowiska, w którym możemy doświadczyć przepływu zasobów w oparciu o potrzeby, przez rozdzielenie dawania od otrzymywania. Do tego potrzebne jest odbudowanie zaufania, że nasze potrzeby się liczą i że mają namacalną moc do mobilizowania różnych rodzajów zasobów, tak żeby możliwe było zaspokajanie jak największej ilości potrzeb.

O co prosimy w ramach uczestnictwa?

  • obecność na całości kursu, 
  • otwartość na wypróbowanie nowych rzeczy, nawet jeżeli są niewygodne, a po wypróbowaniu odrzucenie tego, co dla Ciebie nie działa,
  • zapoznanie się z naszym podejściem do pieniędzy i wybranie kwoty, którą chcesz i możesz zapłacić.

Zapraszamy Cię do doświadczenia, w którym zmieniamy zwyczajowe zasady gry dotyczące płacenia. Ten kurs nie ma tak naprawdę etykiety z ceną. Ktoś przed Tobą już zapłacił za Ciebie, nie tylko pieniędzmi, również czasem, energią i doświadczeniem.

To, o co prosimy to wybranie kwoty, jaką chcesz przekazać na rzecz osób, które przyjdą na kolejne warsztaty, mediacje, kręgi naprawcze oraz sesje coachingowe prowadzone przez nas. Jeżeli chciał(a)byś przekazać inne zasoby niż finansowe, sprawdź proszę z nami czy te zasoby są nam teraz potrzebne. Ufamy, że wszyscy chcemy dbać o siebie nawzajem, w tym przypadku o to, byśmy mogły wykonywać naszą pracę i dzielić się naszą pasją, oraz żeby wszyscy mogli się uczyć niezależnie od zasobów finansowych.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci wybrać kwotę:

Podstawowa kwota – ok. 690 zł – jeśli większość uczestników ją wybierze, to wydarzenie będzie dla nas finansowo zrównoważone
Kwota niższa – ok. 300 zł – bierze pod uwagę niższy dostęp do zasobów finansowych i troszczy się, aby warsztaty były dla Ciebie bardziej dostępne
Znacząco mniej – także 0 zł, jeżeli nie masz zasobów finansowych, które mogłabyś/mógłbyś przekazać
Trochę więcej ok. 800 zł lub znacząco więcej 1200-1800 zł – to kwota, aby uczynić te warsztaty bardziej finansowo zrównoważonymi dla nas.

Zapraszamy firmy i organizacje do przekazania większych kwot, ponieważ:
– dysponują one zazwyczaj większymi zasobami finansowymi niż osoby indywidualne, więc jest to zaproszenie do podzielenia się nimi,
– pracownik wysłany przez organizację zazwyczaj dzieli się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi osobami i w ten sposób tworzy nową jakość w organizacji,
– zdobyta wiedza często przekłada się na namacalne rezultaty finansowe dla firmy.

Możliwe jest też wybranie jakiejś kwoty przy rejestracji, a w dowolnym momencie, również po zakończeniu kursu, przekazanie dodatkowej kwoty. I nie chodzi nam tutaj o rozłożenie płatności na raty, tylko o chęć wsparcia naszej pracy wtedy, kiedy przychodzi taki impuls i jest to możliwe.

Jeżeli potrzebujesz jakichkolwiek informacji lub wsparcia, żeby wybrać kwotę, śmiało skontaktuj się z nami: magdalena.a.baranska@gmail.com, tel. 693 684 407.

Wybraną kwotę wpłać tradycyjnym przelewem na konto: 05 1140 2004 0000 3802 7852 0831 z dopiskiem warsztaty o pieniądzach (szybkim przelewem możesz opłacić jedynie podstawową kwotę).

Sprawy organizacyjne, płatności, przelewy: 609 506 959, hej@emiliakulpanowak.pl

Kto poprowadzi warsztat?

Magda Barańska

moim marzeniem jest świat, w którym my wszyscy jesteśmy połączeni ze swoją mocą i intuicją, ufamy, że nasza obecność jest wkładem i mamy poczucie przynależności oraz wiemy, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. To pomaga nam wszystkim dzielić się swoimi darami ze światem i podejmować się zadań, także tych prozaicznych, ponieważ chcemy, aby rzeczy, które są nam drogie, stały się rzeczywistością oraz uważnie korzystać z zasobów, tak abyśmy wszyscy mieli wystarczająco dużo tego, czego potrzebujemy

Moją pasją jest dążenie do tego marzenia. Robię to w formie oferowania sesji coachingowych, mediacji, prowadzenia warsztatów i facylitowania spotkań. Świadomie rozwijam umiejętności, które są do tego potrzebne, od 2008 roku, kiedy poznałam Porozumienie bez Przemocy.
Ekonomię daru od praktycznej strony poznałam w 2017 organizując warsztaty z Miki Kashtan. Temat mnie zafascynował i dołączyłam do zespołu przepływu zasobów w NGL, gdzie od ponad 4 lat razem z Miki nieustannie uczymy się jak to robić lepiej. Dwa lata temu miałam szansę doświadczyć jak ekonomię daru organizuje Dominic Barter, który od wielu lat pracuje w tym duchu. Wielokrotnie doświadczyłam, że możliwe jest zorganizowanie warsztatów i innych projektów w oparciu o ekonomię daru. Obecnie moje warsztaty i usługi oferuję w duchu ekonomii daru.

Marta Kułaga

Marzę o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, znaczenia, radości i spełnienia. Współtworzę taką rzeczywistość poprzez prowadzenie żłobka i przedszkola Krasnal, współtworzenie Leance, dzielenie się Porozumieniem bez Przemocy i współpracę z firmami we wdrażaniu PbP. Prowadzę indywidualne sesje mediacji i coachingu, wierząc, że każdy z nas może być zmianą, którą pragnie widzieć w świecie.
Prowadzenie warsztatów grupowych NVC na żywo i wyjazdów NVC jest tym, co najbardziej mnie napełnia. W biznesie to, co naprawdę uwielbiam, to prowadzenie długofalowych procesów zmiany komunikacji i kultury organizacji poprzez szkolenia, współpracę z managerami i zespołami, bowiem wtedy widzę zmianę w kulturze firmy i atmosfery w zespole.
Jestem certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy (www.cnvc.org), coacherką (2013-2014 Szkoła Profesjonalnego Coachingu, 2015 Coaching oparty na Potrzebach), absolwentką Szkoły Trenerów komunikacji opartej na empatii (2010 –2013), mediatorką (2016-2017 Kurs mediacji Yorama Mozensona). Jestem facylitatorką dialogu i wspieram w rozwiązywaniu konfliktów grupowych.