Konflikt jest naturalną i potrzebną częścią życia. I mało kto tak naprawdę w to wierzy. Zazwyczaj staramy się konfliktów nie mieć, udajemy, że nie istnieją lub wstydzimy się ich, ponieważ bycie w konflikcie wiąże się ze stresem i dyskomfortem. I często mamy przekonanie, że w konflikcie musimy poradzić sobie sami.

A gdybyśmy potrafili będąc w konflikcie powiedzieć: dziękuję Ci, że się ze mną nie zgadzasz?

Gdybyśmy potrafili zobaczyć człowieka po drugiej stronie, a zamiast sporu dylemat do rozwiązania?

Wierzymy, że każdy konflikt da się rozwiązać i w każdym kryje się jakiś dar, w szczególności gdy dajemy sobie prawo, żeby skorzystać ze wsparcia.

Vertrauen
„Pomiędzy bodźcem i reakcją jest przestrzeń: w tej przestrzeni leży wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi.” Victor E. Frankl

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

 • wsparcie, bo bycie w konflikcie nie jest lekkie
 • poczucie spokoju zamiast trwania w napięciu
 • nowe kreatywne rozwiązania na stare problemy
 • zdobycie większej wiedzy o sobie i drugiej stronie
 • umiejętność asertywnego przedstawiania swoich potrzeb bez oskarżania drugiej strony
 • relację zbudowaną na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu

NASZA PRACA POLEGA NA:

 • tworzeniu przestrzeni bez przekonywania i oskarżania się
 • zrozumieniu tego, co dla Ciebie ważne
 • zaciekawieniu się tym, co istotne dla drugiej strony
 • szukaniu tego, co Was łączy
 • dążeniu do wspólnego rozwiązania, które pasuje obu stronom
 • przejściu od myślenia o konflikcie do prób rozwiązania dylematu

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM KORZYSTAJĄC Z:

 • mediacji NVC (Porozumienie bez Przemocy / Nonviolent Communication) – szukanie rozwiązań w oparciu o wzajemne usłyszenie się
 • coachingu opartego na potrzebach (Needs-Based Coaching) i Zen Coachingu – mierzenie się z wyzwaniami przez usłyszenie siebie samego i dotarcie do swoich zasobów
 • facylitacji uwspólniającej (Convergent Facilitation) – grupowe podejmowanie decyzji w oparciu o włączanie popularnych i skrajnych opinii
 • procesu NVC (Porozumienie bez Przemocy / Nonviolent Communication) – w szczególności w zakresie komunikacji interpersonalnej, moderowania efektywnych spotkań i kultury informacji zwrotnej
 • Kręgów Naprawczych (Restorative Circles)
 • socjokracji – rozwiązywanie konfliktów i grupowe podejmowanie decyzji w społecznościach i organizacjach na bazie uwzględnienia sprzeciwu i udzielenia przyzwolenia
 • Money Pile

Jeśli chcesz otrzymać szczegółową ofertę, napisz lub zadzwoń do nas.