Systemic Consensing – mądre decyzje w grupie – 1-2.04.2023 – Tychy

:: Chcesz doświadczyć większej współodpowiedzialności w swoim zespole/klasie/rodzinie?
:: Zależy Ci na większej partycypacji i wyższym poziomie uwzględniania się?
:: Jesteś ciekawy/a metody, w jaki sposób podejmować grupowe decyzje z większą łatwością i skutecznością?

Zapraszamy na warsztaty dotyczące wyłaniania najbardziej akceptowalnych, kreatywnych i zrównoważonych rozwiązań w zespołach lub grupach

Ten 2-dniowy warsztat SYSTEMIC CONSENSING czyli grupowe podejmowanie decyzji przez uwzględnienie różnorodności i sprzeciwu jest dla osób, które chcą rozstać się z tym „niesmakiem”, jaki miewamy po grupowym procesie podejmowania decyzji.

Specyfika podejścia Systemic Consensing

W tym podejściu nie ma głosowania większością głosów. Co to znaczy? Czasami propozycja mniejszości zostanie zaakceptowana jako rozwiązanie i odbywa się to za zgodą większości.

Systemic Consensing nie wymaga zgody, potwierdzenia ani nawet preferencji. Decyzję podejmuje się wybierając propozycję z najmniejszymi zastrzeżeniami. Najniższy poziom sprzeciwu – oporu – skutkuje najwyższą akceptacją i trwałością decyzji.

Dla kogo:

Dla Ciebie, jeśli masz do czynienia z zespołami / grupami / klasami / rodzinami / społecznościami.

Warsztat będzie miał szczególne dla Ciebie znaczenie

… jeśli chcesz dochodzić do decyzji, która przejawia największe prawdopodobieństwo bycia wspólną dla wszystkich członków grupy
… jeśli chcesz mieć poczucie bycia „razem” po głosowaniu
… jeśli chcesz stworzyć klimat, w którym opracowuje się trwałe i uwzględniające wszystkie strony rozwiązania
… jeśli nie chcesz podążać za najgłośniejszymi / najsilniejszymi / najszybszymi z grupy
… jeśli szukasz skutecznych narzędzi do podejmowania trwałych i uwzględniających różnorodność decyzji
… jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu doświadczania i praktykowania w naszym życiu demokratycznych wartości

Cele warsztatowe:
:: Doświadczysz i przećwiczysz doceniający sposób moderowania grup przy podejmowaniu decyzji.
:: Nauczysz się moderować tak zwaną „prostą” ścieżką w SC.
:: Poznasz „kreatywną” ścieżkę w SC w ważnych i kompleksowych tematach.
:: Po tych 2 dniach będziesz mógł zacząć moderować własne grupy za pomocą SC.

Zawartość merytoryczna warsztatu:
:: Kontekst grupowego podejmowania decyzji
:: Narzędzia i praktyka Pytania o sprzeciw oraz Prostych Uzgodnień
:: Narzędzia i doświadczenie Kreatywnych Uzgodnień

Trenerka – Magdalena Sendor o sobie:

Magdalena Sendor

„Systemic Consensing – poznałam 3 lata temu na 9-dniowym treningu NVC, w czasie którego miałam okazje doświadczyć procesu na realnej żywej dla grupy sprawy. Zachwyciłam się. Rok później zaprosiłam Adelheid do Polski, z powodu pandemii pierwsze warsztaty w maju 2020 odbyły się online, kolejne w październiku 2020 już na sali. Po obu warsztatach ćwiczyłam z innymi uczestnikami proces w grupie praktykującej i coraz częściej spontanicznie z różnymi grupami.

Moją główną bazą jest Porozumienie bez Przemocy (NVC), od 2014 jestem certyfikowaną trenerką NVC. NVC dało mi mnóstwo narzędzi troszczenia się o siebie i innych, w relacjach dwuosobowych lub w małych grupach. Uzgodnienia Systemowe, podobnie jak socjokracja, której się nadal uczę, pokazały mi jak można dbać o efektywność z jednoczesnym uwzględnieniem różnorodności i indywidualnych zakresów tolerancji.

Z wykształcenia jestem dziennikarką i kulturoznawczynią. Na studia te poszłam z ciekawości innych ludzi jak i upodobania do zadawania pytań, dociekań, szukania szerokich odpowiedzi.

Prowadząc szkolenia, mediacje czy coaching szukam wraz z moimi Klientami unikalnego poczucia bycia w harmonii z samym sobą i z innymi, w poczuciu autentyczności siebie jak i troski o innych. Pracuję zarówno z osobami indywidualnymi, jak i instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, jak i firmami.

Wiele mojej ciekawości i uwagi daję tematyce edukacji i pracy w poczuciu wolności i odpowiedzialności dzięki współpracy ze szkołami demokratycznymi jak i firmami, które szukają nowego stylu zarządzania (organizacje turkusowe czy samo-zarządzanie przez socjokrację)

Pracuję w trzech językach: polski, francuski i angielski.”Termin: 1-2 kwietnia 2023 r. (sobota 10:00-17:00, niedziele 9-16)

Miejsce: Wolna Szkoła Dzika – Szkoła Demokratyczna w Tychach

Ile to kosztuje?

650 zł. Grupa ruszy przy minimum 14 osobach.

Zapisy: Zgłoszenie udziału w warsztacie prześlij na: szkoladzika@gmail.com lub zadzwoń: 663 211 282

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o Systemic Consensing, obejrzyj moją rozmowę z Adelheid Schmidt, od której uczyłam się procesu SC.

Rozmowa z Adelheid Schmidt nagrana w grudniu 2019.