Kilka anonimowych opinii

„Szkolenie wywołało u mnie refleksję nad sposobem w jakim komunikuje się z innymi i w jaki sposób komunikują się inne osoby w moim otoczeniu. Dzięki szkoleniu moja świadomość odnośnie dawania innym prawdziwej możliwości wyboru jest znacznie większa, teraz chyba zrozumiałem, że w większości moje prośby nie były prośbami a sposób w jaki się komunikowałem, nie stwarzał możliwości wymiany informacji czy myśli. Częściej teraz mówię o swoich uczuciach (mam wrażenie że z większą łatwością potrafię je nazwać) a także potrzebach. Mam wrażenie, że łatwiej wtedy słuchać innym tego, co mówię i jestem całkowicie inaczej odbierany, lepiej rozumiany.”

„Bardzo przydatne były dla mnie momenty, gdzie mogliśmy popracować na prawdziwych przykładach a także postarać się wcielić w inną osobę, czyli spojrzeć na siebie samych z tej drugiej perspektywy. Dla mnie również cenne było posłuchać innych uczestników szkolenia, zobaczyć jak oni się komunikują i skonfrontować to ze swoim sposobem komunikacji. Świetne były momenty w których przyłączałaś się do naszej grupy i brałaś udział w ćwiczeniach.”

„Szkolenie jest trudne, gdyż zachęca do wypowiadania się na forum, dzielenia się własnym doświadczeniem.”

„Czuję się bogatszy po odbytym szkoleniu i szczęśliwy, bo zrozumiałem pewne własne mechanizmy zachowania. Szkolenie daje duży rozwój osobisty.”

„Pierwszy raz spotkałem się z tak przeprowadzonym szkoleniem, gdzie czułem, że jako uczestnik znajduję się w centrum zainteresowań szkoleniowca. Super udało się zbudować atmosferę zaufania i komfortu by każdy z nas mógł się otworzyć i wejść głębiej w siebie.”

„Szkolenie jest nietypowe i trochę trudne ze względu na konieczność otwarcia się ponad to, jak to miało miejsce do tej pory u nas w zespole.”

„Szczególnie cenne było pokazanie innej, bardziej empatycznej formy komunikacji z innymi osobami mimo niekiedy innych poglądów i opinii. Pokazało mi to, że najważniejsze jest skupić się na człowieku i jego potrzebach, a zanim się to zrobi – zdefiniować przede wszystkim swoje.”

„Szkolenie prezentuje metodą, która pomaga osiągnąć cele, jednocześnie dbając o rozwijanie relacji między pozornie przeciwstawnymi stronami.”

„Po szkoleniu pozostaje mi taka refleksja „Aby stawać się lepszymi, musimy włożyć w to entuzjazm i trochę wysiłku”

„Pomimo początkowego sceptycyzmu do metody, po szkoleniu zrozumiałam, że jest ona niezmiernie przydatna w życiu codziennym.”