Uzgodnienia Systemowe – Systemic Consensing – Warszawa – 21-22.06.2021

:: Chcesz doświadczyć większej współodpowiedzialności w swoim zespole/klasie/rodzinie?
:: Zależy Ci na większej partycypacji i wyższym poziomie uwzględniania się?
:: Jesteś ciekawy/a metody, w jaki sposób podejmować grupowe decyzje z większą łatwością i skutecznością?

Zapraszamy na warsztaty dotyczące wyłaniania najbardziej akceptowalnych, kreatywnych i zrównoważonych rozwiązań w zespołach lub grupach

Ten 2-dniowy warsztat UZGODNIENIA SYSTEMOWE – SYSTEMIC CONSENSING czyli o grupowym podejmowaniu decyzji przez uwzględnienie różnorodności i sprzeciwu jest dla osób, które chcą rozstać się z tym „niesmakiem”, jaki miewamy po grupowym procesie podejmowania decyzji.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Specyfika podejścia Systemic Consensing

W tym podejściu nie ma głosowania większością głosów. Co to znaczy? Czasami propozycja mniejszości zostanie zaakceptowana jako rozwiązanie i odbywa się to za zgodą większości.

Systemic Consensing nie wymaga zgody, potwierdzenia ani nawet preferencji. Decyzję podejmuje się wybierając propozycję z najmniejszymi zastrzeżeniami. Najniższy poziom sprzeciwu – oporu – skutkuje najwyższą akceptacją i trwałością decyzji.

Dla kogo:

Dla Ciebie, jeśli masz do czynienia z zespołami / grupami / klasami / rodzinami / społecznościami.

Warsztat będzie miał szczególne dla Ciebie znaczenie

… jeśli chcesz dochodzić do decyzji, która przejawia największe prawdopodobieństwo bycia wspólną dla wszystkich członków grupy
… jeśli chcesz mieć poczucie bycia „razem” po głosowaniu
… jeśli chcesz stworzyć klimat, w którym opracowuje się trwałe i uwzględniające wszystkie strony rozwiązania
… jeśli nie chcesz podążać za najgłośniejszymi / najsilniejszymi / najszybszymi z grupy
… jeśli szukasz skutecznych narzędzi do podejmowania trwałych i uwzględniających różnorodność decyzji
… jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu doświadczania i praktykowania w naszym życiu demokratycznych wartości

Cele warsztatowe:
:: Doświadczysz i przećwiczysz doceniający sposób moderowania grup przy podejmowaniu decyzji.
:: Nauczysz się moderować tak zwaną „szybką” ścieżką w SC.
:: Poznasz „kreatywną” ścieżkę w SC w ważnych i kompleksowych tematach.
:: Po tych 2 dniach będziesz mógł zacząć moderować własne grupy za pomocą SC.

Zawartość merytoryczna warsztatu:
:: Kontekst grupowego podejmowania decyzji
:: Narzędzia i praktyka Pytania o sprzeciw oraz Szybkich Uzgodnień
:: Narzędzia i doświadczenie Kreatywnych Uzgodnień

Trenerka – Magdalena Sendor o sobie:

Magdalena Sendor

„Systemic Consensing – Uzgodnienia Systemowe poznałam 2 lata temu na 9-dniowym treningu NVC, w czasie którego miałam okazje doświadczyć procesu na realnej żywej dla grupy sprawy. Zachwyciłam się. Rok później zaprosiłam Adelheid do Polski, z powodu pandemii pierwsze warsztaty w maju 2020 odbyły się online, kolejne w październiku 2020 już na sali. Po obu warsztatach ćwiczyłam z innymi uczestnikami proces w grupie praktykującej i coraz częściej spontanicznie z różnymi grupami.

Moją główną bazą jest Porozumienie bez Przemocy (NVC), od 2014 jestem certyfikowaną trenerką NVC. NVC dało mi mnóstwo narzędzi troszczenia się o siebie i innych, w relacjach dwuosobowych lub w małych grupach. Uzgodnienia Systemowe, podobnie jak socjokracja, której się nadal uczę, pokazały mi jak można dbać o efektywność z jednoczesnym uwzględnieniem różnorodności i indywidualnych zakresów tolerancji.

Z wykształcenia jestem dziennikarką i kulturoznawczynią. Na studia te poszłam z ciekawości innych ludzi jak i upodobania do zadawania pytań, dociekań, szukania szerokich odpowiedzi.

Prowadząc szkolenia, mediacje czy coaching szukam wraz z moimi Klientami unikalnego poczucia bycia w harmonii z samym sobą i z innymi, w poczuciu autentyczności siebie jak i troski o innych. Pracuję zarówno z osobami indywidualnymi, jak i instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, jak i firmami.

Wiele mojej ciekawości i uwagi daję tematyce edukacji i pracy w poczuciu wolności i odpowiedzialności dzięki współpracy ze szkołami demokratycznymi jak i firmami, które szukają nowego stylu zarządzania (organizacje turkusowe czy samo-zarządzanie przez socjokrację)

Pracuję w trzech językach: polski, francuski i angielski.”Termin: 21-22 czerwca 2021 r. (poniedziałek-wtorek 10-16)

Miejsce: Warszawa

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o Uzgodnieniach Systemowych, obejrzyj moją rozmowę z Adelheid Schmidt, od której uczyłam się procesu US.

Rozmowa z Adelheid Schmidt nagrana w grudniu 2019.

Ile to kosztuje?

Mamy nietypowe i odmienne podejście do pieniędzy. Spędź prosimy kilka chwil na zapoznanie się z naszymi opcjami.

Wyzwanie polega na tym, aby wystarczająco jasno wyjaśnić, o jaki wkład prosimy, ponieważ chcemy przez to uzyskać 4 rzeczy naraz. Chcemy:

  • aby warsztat się odbył i abyśmy my jak i wszyscy chętni uczestnicy mogli się uczyć;
  • aby warsztat był dostępny niezależnie od zasobów finansowych uczestników;
  • aby zadbać o zrównoważony rozwój trenerki;
  • sprawić aby było Ci łatwo podjąć decyzję, ile chcesz i jaki możesz wnieść wkład.

Jak podjąć decyzję

Więcej o idei ekonomii daru

Warsztaty oferuję z użyciem skali od 300 zł do 600 zł aby wesprzeć większą sprawiedliwość finansową oraz w oparciu o ideę ekonomii daru, aby zwiększać swoją i waszą świadomość, że o pieniądzach możemy rozmawiać w oparciu o potrzeby.

O podejściu do pieniędzy w Strefie Porozumienia możesz przeczytać tutaj.

Cena zrównoważony rozwój 600 zł
pokrywa koszty przygotowania warsztatu, druku materiałów, opłaca czas nie-pracy czyli moją regenerację oraz dokłada się do pieniędzy, które wydaję na mój rozwój (szkolenia, superwizje)

Cena równowaga praca-odpoczynek: 450 zł
pokrywa koszty przygotowania warsztatu, druku materiałów, opłaca czas nie-pracy czyli moją regenerację

Cena zapraszająca: 300 zł
pokrywa koszty przygotowania warsztatu, druku materiałów

Jeśli potrzebujesz łatwości wpłać cenę standardową, którą – jeśli nie kierowałabym się ideą ekonomii daru – ustaliłabym na 350 zł.

Grupa ruszy przy minimum 10 osobach i uzbieranej kwocie 3500 zł, sumy, która pokrywa bazowe koszty przygotowania warsztatu.

Jeśli masz wątpliwości lub pytania dotyczące wniesienia wkładu finansowego, porozmawiaj ze mną. Rozmowy te są okazję do poznania się, nawiązania kontaktu i znalezienia kreatywnych sposobów na zaspokojenie potrzeb każdego z nas.

Konto do wpłaty:
Magdalena Sendor Szkolenia Coaching
60 1140 2004 0000 3902 7583 9197 (Mbank)

Dziękujemy za zapoznanie się i chęć zrozumienia naszej podejścia do pieniędzy!

Kontakt:

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące rejestracji, finansów czy zawartości merytorycznej szkolenia.
magdalena.sendor@strefaporozumienia.pl / 698 68 41 51

FORMULARZ REJESTRACYJNY