Convergent Facilitation – Warszawa – 18-19.01.2020

Czy możliwe jest podejmowanie grupowych decyzji inaczej niż przez głosowanie lub decyzję lidera?

Jak szukać rozwiązań, które uwzględnią diametralnie odmienne opinie?

Co, jeśli część osób sprzeciwia się proponowanym rozwiązaniom? 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą nauczyć się podejmowania decyzji grupowych przez integrowanie różnych perspektyw!

W trakcie warsztatów:

 • poznasz Convergent Facilitation – metodę podejmowania grupowych decyzji przez włączanie odmiennych opinii i sprzeciwu 
 • dowiesz się co jest potrzebne do podjęcia decyzji uwzględniających potrzeby wszystkich osób 
 • przećwiczysz prowadzenie dialogu z osobami, które zgłaszają sprzeciw
 • dowiesz się jak słuchać znaczenia wypowiedzi
 • przećwiczysz uzgadnianie konkretnych rozwiązań, które działają dla wszystkich

O Convergent Facilitation

Convergent Facilitation to metoda podejmowania grupowych decyzji przez włączanie odmiennych opinii i sprzeciwu. To one niosą informacje o tym, czego brakuje w proponowanym rozwiązaniu, jakie potrzeby są niezaspokojone. Dzięki temu, dowiadujemy się w jakim kierunku tworzyć lub modyfikować rozwiązania, tak aby działały dla wszystkich.

Wielokrotnie doświadczyłyśmy, że podejmowanie decyzji w taki sposób jest  możliwe nawet w przypadku dużej różnicy zdań. 

Wymaga to, przynajmniej od facylitatora: 

 • intencji szukania rozwiązań służących wszystkim
 • ciekawości i uważnego słuchania tego, co się kryje za opiniami innych i nas samych
 • otwartości na możliwość wyjścia poza nasze preferencje
 • zapraszania kreatywności w szukaniu rozwiązań
 • gotowości na to, że szukanie takich rozwiązań może zająć więcej czasu, niż tradycyjne metody podejmowania decyzji.

Chcemy, żeby taki sposób podejmowania decyzji był coraz bardziej powszechny, dlatego że w ten sposób powstają decyzje, które są trwałe i chętnie wprowadzane w życie. . 

Gdzie się sprawdzi Convergent Facilitation?
Nabyte umiejętności pomogą Ci łatwiej i efektywniej podejmować decyzje grupowe w różnych sytuacjach i środowiskach: domu, firmie, organizacji, społeczności. Można je wykorzystać do prostych decyzji, kiedy chcemy mieć pewność, że przyjęte rozwiązania działają dla wszystkich 

Efekty zastosowania Convergent Facilitation są szczególnie widoczne w:

 • sytuacji gdy nie udaje się podjąć decyzji ze względu na rozbieżność stanowisk
 • przypadku konfliktu wynikającego z różnicy zdań
 • trakcie impasu w rozmowie, spotkaniu, negocjacjach czy realizacji projektu
 • przypadku grożącego rozłamu

Trenerka Magda Barańska o sobie:

Magdalena Barańska

„Prowadzę sesje coachingowe, mediacje, szkolenia oraz facylituję spotkania, na których grupy podejmują decyzje.

Moją pasją jest wspieranie osób we wzajemnym zrozumieniu i szukaniu rozwiązań, które działają dla nich wszystkich przez integrowanie różnych perspektyw. Niestety w szkole nie ma takiego przedmiotu. Świadomie rozwijam tę umiejętność od 2008 roku, kiedy poznałam Porozumienie bez Przemocy. Od 2012 roku współtworzę Strefę Porozumienia, gdzie oferujemy wsparcie dla osób w konflikcie. Od 2017 współtworzę międzynarodową uczącą się społeczność Nonviolent Global Liberation, a w jej ramach – system rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji i przepływu zasobów.

Convergent Facilitation uczyłam się od Miki Kashtan, autorki tej metody.
Przez dwa lata uczestniczyłam w grupie ćwiczącej, w ramach której facylitowałam wiele procesów podejmowania decyzji. Obecnie wspieram grupy w podejmowaniu decyzji tą metodą, a także korzystam z jej uproszczonej formy w codziennym życiu, facylitując procesy decyzyjne zespołów, w których pracuję.” 

Organizatorka Ewa Kula-Pankau o sobie:

Jestem pasjonatką NVC, mediatorką, liderką. Swoje umiejętności organizacyjne z przyjemnością wykorzystuję do rozpowszechniana NVC.
Na co dzień pracuję w dużej firmie, gdzie m.in. zajmuję się komunikacją i promocją, dbam o wspieranie przyjaznego środowiska pracy i prowadzę zespoły w oparciu o partnerskie relacje, szacunek i otwartą komunikację. 

Z niecierpliwością czekam na warsztat z Convergent Facilitation, mając nadzieję, że nabyte umiejętności przełożą się na podniesienie efektywności i skuteczności spotkań, w których uczestniczę.

Termin: 18-19.01.2020, sobota 10.00-17.00 niedziela 9.00-16.00

Miejsce: Warszawa lub bliskie okolice – konkretne miejsce wybierzemy biorąc pod uwagę liczbę uczestników

O co prosimy w ramach uczestnictwa?

 • obecność na całości warsztatów
 • wspólne odkrywanie co jest Tobie potrzebne, żeby podejmować decyzje w takim duchu
 • otwartość na wypróbowanie nowych rzeczy, nawet jeżeli są niewygodne, a po wypróbowaniu odrzucenie tego, co dla Ciebie nie działa
 • zapoznanie się z naszym podejściem do pieniędzy i wybranie kwoty, która dla Ciebie działa

Kilka słów od Magdy, na temat pieniędzy:

“Moim marzeniem jest świat, w którym zasoby płyną tam gdzie są potrzebne. W naszym społeczeństwie bardzo często zasoby płyną tam, gdzie zasoby już są zgromadzone. Moją intencją jest stworzenie takiego środowiska, w którym możemy doświadczyć przepływu zasobów w oparciu o potrzeby, przez rozdzielenie dawania od otrzymywania. Do tego potrzebne jest odbudowanie zaufania, że nasze potrzeby się liczą i że mają namacalną moc do mobilizowania różnych rodzajów zasobów, tak żeby możliwe było zaspokajanie naszych potrzeb.

Zapraszam Cię do eksperymentu – zmieniam zwyczajowe zasady gry dotyczącej płacenia. Te warsztaty nie mają etykiety z ceną. Ktoś przed Tobą już zapłacił za Ciebie. To, o co proszę to wybranie kwoty, jaką chcesz przekazać na rzecz osób, które przyjdą na kolejne warsztaty, mediacje, kręgi naprawcze, sesje coachingowe prowadzone przeze mnie. Jeżeli chciał(a)byś przekazać inne zasoby niż finansowe, sprawdź proszę z nami czy te zasoby są nam teraz potrzebne. Ufam, że wszyscy chcemy dbać o siebie nawzajem, w tym przypadku o to, byśmy mogły wykonywać naszą pracę i dzielić się naszą pasją oraz żeby wszyscy mogli się uczyć niezależnie od zasobów finansowych.

Jeżeli potrzebujesz jakichkolwiek informacji lub wsparcia, żeby wybrać kwotę, śmiało skontaktuj się ze mną: magdalena.a.baranska@gmail.com, 693684407.”

Jeżeli nie chcesz brać udziału w eksperymencie, wybierz proszę jedną z poniższych kwot:

 • 400 PLN dla osób indywidualnych 
 • 1000 PLN dla uczestników z ramienia firmy, która pokrywa koszty 

Zapisy

Aby się zarejestrować wypełnij formularz oraz wpłać deklarowaną kwotę na konto Fundacji Przestrzeń  59 1140 2004 0000 3902 7701 5631 z dopiskiem „Convergent Facilitation – Imię Nazwisko” w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

Rezygnacja i odwołanie warsztatów

 • W przypadku rezygnacji do 03.01.2020 zwracana jest wpłacona kwota pomniejszona o 50 PLN.
 • W przypadku rezygnacji po 03.01.2020 nie zwracamy wpłaconej kwoty.
 • W każdym przypadku możliwe jest przekazanie uczestnictwa innej osobie.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania warsztatów, jeżeli nie zbierze się minimalna liczba uczestników – 8 osób. Informacja o odwołaniu zostanie podana nie później niż na 7 dni przed terminem warsztatów. Wówczas całość wpłaconej kwoty zostanie zwrócona w terminie do 14 dni.

Zapisz się – link do formularza.

W razie pytań piszcie lub dzwońcie do Magdy na magdalena.a.baranska@gmail.com lub 693684407. 

Zapraszamy!