Thriving in Communities & Organizations – 19 – 25.06.2020

O systemach społecznych, w których żyjemy i o tym, jak możemy na nie wpływać, aby lepiej nam służyły

Prowadzi: Kathleen Macferran


Zagroda Ojrzanów k / Warszawy


Czy chcesz wiedzieć, dlaczego przynależność do społeczności i organizacji jest dla nas niezbędna?

Czy chcesz wnosić zmianę w swojej społeczności lub organizacji?

Czy jesteś ciekawa/y, w jaki sposób domyślne systemy społeczne wpływają na nasze działania?

Czy chcesz się dowiedzieć, jak możemy wpłynąć na te systemy społeczne?


Więcej informacji tutaj.


Thriving in Communities & Organizations – 19 – 25.06.2020

About the systems we live in and how we can influence them to serve us better

Facilitator: Kathleen Macferran


Zagroda Ojrzanów near Warsaw, Poland


Do you want to know why belonging to communities and organizations is essential for us?

Would you like to bring change to your community or organization?

Are you curious about how default systems define how we are together and affect our actions?

Do you want to find out how we can influence these systems?


More info here.