NASZA PRACA

fot. Tomasz Chudy

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM KORZYSTAJĄC Z:

 • mediacji NVC (Porozumienie bez Przemocy / Nonviolent Communication) – szukanie rozwiązań w oparciu o wzajemne usłyszenie się;
 • coachingu opartego na potrzebach (Needs-Based Coaching) i Zen Coachingu – mierzenie się z wyzwaniami przez usłyszenie siebie samego i dotarcie do swoich zasobów;
 • facylitacji uwspólniającej (Convergent Facilitation) – grupowe podejmowanie decyzji przez uwspólnianie różnych perspektyw;
 • procesu NVC (Porozumienie bez Przemocy / Nonviolent Communication) – w szczególności w zakresie komunikacji interpersonalnej, moderowania efektywnych spotkań i kultury informacji zwrotnej;
 • Kręgów Naprawczych (Restorative Circles) – grupowe rozwiązywanie konfliktów, przez wzajemne usłyszenie się, wzięcie odpowiedzialności za swoje działania;
 • socjokracji – rozwiązywanie konfliktów i grupowe podejmowanie decyzji w społecznościach i organizacjach na bazie uwzględnienia sprzeciwu i udzielenia przyzwolenia
 • Money Pile / Gift Hubs – dzielenie zasobów tak, by płynęły z miejsce, gdzie są dostępne do miejsc, gdzie są potrzebne.

 

NASZA PRACA POLEGA NA:

 • tworzeniu przestrzeni bez przekonywania i oskarżania się
 • zrozumieniu tego, co dla Ciebie ważne
 • zaciekawieniu się tym, co istotne dla drugiej strony
 • szukaniu tego, co Was łączy
 • dążeniu do wspólnego rozwiązania, które pasuje obu stronom
 • przejściu od myślenia o konflikcie do prób rozwiązania dylematu

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

 • wsparcie, bo bycie w konflikcie nie jest lekkie
 • poczucie spokoju zamiast trwania w napięciu
 • nowe kreatywne rozwiązania na stare problemy
 • zdobycie większej wiedzy o sobie i drugiej stronie
 • umiejętność asertywnego przedstawiania swoich potrzeb bez oskarżania drugiej strony
 • relację zbudowaną na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu

Jeśli chcesz otrzymać szczegółową ofertę, napisz lub zadzwoń do nas.