NASZA PRACA

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM KORZYSTAJĄC Z:

 • procesu PBP / NVC (Porozumienie bez Przemocy / ang. Nonviolent Communication) – w szczególności w zakresie komunikacji interpersonalnej, moderowania efektywnych spotkań i kultury informacji zwrotnej
 • mediacji PBP / NVC – szukanie rozwiązań w oparciu o wzajemne usłyszenie się
 • coachingu opartego na potrzebach (ang. Needs-Based Coaching) i Zen Coachingu – mierzenie się z wyzwaniami przez usłyszenie siebie samego i dotarcie do swoich zasobów
 • facylitacji uwspólniającej (ang. Convergent Facilitation) – grupowe podejmowanie decyzji przez uwspólnianie różnych perspektyw
 • Kręgów Naprawczych (ang. Restorative Circles) – grupowe rozwiązywanie konfliktów, przez wzajemne usłyszenie się, wzięcie odpowiedzialności za swoje działania
 • socjokracji – rozwiązywanie konfliktów i grupowe podejmowanie decyzji w społecznościach i organizacjach na bazie uwzględnienia sprzeciwu i udzielenia przyzwolenia
 • Money Pile / Gift Hubs – dzielenie zasobów tak, by płynęły z miejsce, gdzie są dostępne do miejsc, gdzie są potrzebne
„NVC może być skutecznie stosowane na wszystkich poziomach komunikacji i w różnych sytuacjach: intymne relacje, rodziny, szkoły, organizacje i instytucje, terapia i doradztwo, negocjacje dyplomatyczne i biznesowe, spory i konflikty dowolnego rodzaju.” Marshall B. Rosenberg fot. Tomasz Chudy
NASZA PRACA POLEGA NA:
 • tworzeniu przestrzeni bez przekonywania i oskarżania się
 • zrozumieniu tego, co dla Ciebie ważne
 • zaciekawieniu się tym, co istotne dla drugiej strony
 • szukaniu tego, co Was łączy
 • dążeniu do wspólnego rozwiązania, które pasuje obu stronom
 • przejściu od myślenia o konflikcie do prób rozwiązania dylematu
CO MOŻESZ ZYSKAĆ?
 • wsparcie, bo bycie w konflikcie nie jest lekkie
 • poczucie spokoju zamiast trwania w napięciu
 • nowe kreatywne rozwiązania na stare problemy
 • zdobycie większej wiedzy o sobie i drugiej stronie
 • umiejętność asertywnego przedstawiania swoich potrzeb bez oskarżania drugiej strony
 • relację zbudowaną na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu
Jeśli chcesz otrzymać szczegółową ofertę, napisz lub zadzwoń do nas.